Tarieven per Oktober 2023

  • Schoorsteenvegen € 65.00 *
  • Ieder volgend kanaal € 35,00 *
  • Reinigen vonkenvanger/kap € 15,- *( Als extra optie bij schoorsteenvegen )
  • Vogelnest verwijderen/ ontstoppen schoorsteen € 70.00 per uur *
  • Camera inspectie incl. vegen en inspectierapport € 175,00 *
    Mocht er onverhoopt een nest/ verstopping in zitten, dan zullen wij dit per uur moeten gaan berekenen.

Betaling per pin of contant.

Tarief schoorsteenvegen is voor ieder binnen ons werkgebied hetzelfde, ver uit elkaar wonend of buren. Wij houden 1 prijs aan. *Prijswijzigingen voorbehouden