Tarieven 2021

  • Schoorsteenvegen € 54,00   
  • Wanneer u een 2e kanaal heeft € 31,00
  • Vogelnest verwijderen/ ontstoppen schoorsteen € 53,50 per uur
  • Camera inspectie incl. vegen € 125,00
    Mocht er onverhoopt een nest/ verstopping in zitten, dan zullen wij dit per uur moeten gaan berekenen.

Betaling per pin of contant.

Tarief schoorsteenvegen is voor ieder binnen ons werkgebied hetzelfde, ver uit elkaar wonend of buren. Wij houden 1 prijs aan.